Psychoterapie

Sociální práce

Hiporehabilitace

Canisterapie

Univerzita 3V

Psychoterapie

Sociální práce

Hiporehabilitace

Canisterapie

Univerzita 3V

Terapie

Pokud mě vyhledáte, budu Vás chtít nejdříve co nejvíc poznat. Každý z nás je jiný, má jiný život, zkušenosti, postoje. Společně nalezneme Vaši cestu životem. 

S jakými obtížemi se na mne můžete obrátit?

pocity smutku, osamělosti, strachu

ztráta energie, ztráta smyslu života

nízké sebevědomí, nízká sebeúcta, nepřátelský postoj ke svému tělu

problémy v partnerském vztahu, ve vztahu k dětem, k přátelům, ke kolegům

obtížné životní okolnosti, ztráta blízkého člověka, péče o blízkého člověka s vážným onemocněním nebo postižením

Individuální psychoterapie

Jak terapie probíhá?

Konzultace trvá 50 minut. Tento čas je věnován pouze Vám. V prvních několika setkáních si ujasníme, co očekáváte a zda vám můžu pomoci. Takové bilancování a zhodnocení, zda jde vaše terapie dobrým směrem, ovšem probíhá průběžně i nadále. Velká část našeho prožívání a fungování je zahalena “tajemstvím” nevědomí. Abyste mohl/mohla porozumět vaším potížím a udělat ve vašem životě potřebné změny, je potřeba dát tomuto procesu čas.
Má-li vám terapie přinést trvalejší pocit spokojenosti a vyrovnanosti, připravte se na to, že vše potřebuje čas. Obvyklá frekvence konzultací je 1x týdně. Nebudete-li moci přijít v domluvený termín, budu se snažit pro vás najít náhradní hodinu. Domluvená pravidelnost a frekvence setkávání je pro terapii důležitá.

Kolik setkání mívá individuální terapie?

Počet setkání se odvíjí od charakteru terapeutického sezení a výsledků společné práce. Pro orientaci můžu uvést:

 • krizová intervence – pomoc v akutním stavu – do 3 setkání

 • poradenství – do 5 setkání

 • krátkodobá terapie – řešení konkrétního problému – do 10 setkání

 • systematická terapie – práce na osobní změně – nad 10 setkání

Individuální terapie

S jakými obtížemi se na mne můžete obrátit?

pocity smutku, osamělosti, strachu

ztráta energie, ztráta smyslu života

nízké sebevědomí, nízká sebeúcta, nepřátelský postoj ke svému tělu

problémy v partnerském vztahu, ve vztahu k dětem, k přátelům, ke kolegům

obtížné životní okolnosti, ztráta blízkého člověka, péče o blízkého člověka s vážným onemocněním nebo postižením

Jak terapie probíhá?

Konzultace trvá 50 minut. Tento čas je věnován pouze Vám. V prvních několika setkáních si ujasníme, co očekáváte a zda vám můžu pomoci. Takové bilancování a zhodnocení, zda jde vaše terapie dobrým směrem, ovšem probíhá průběžně i nadále. Velká část našeho prožívání a fungování je zahalena “tajemstvím” nevědomí. Abyste mohl/mohla porozumět vaším potížím a udělat ve vašem životě potřebné změny, je potřeba dát tomuto procesu čas.
Má-li vám terapie přinést trvalejší pocit spokojenosti a vyrovnanosti, připravte se na to, že vše potřebuje čas. Obvyklá frekvence konzultací je 1x týdně. Nebudete-li moci přijít v domluvený termín, budu se snažit pro vás najít náhradní hodinu. Domluvená pravidelnost a frekvence setkávání je pro terapii důležitá.

Kolik setkání mívá individuální terapie?

Počet setkání se odvíjí od charakteru terapeutického sezení a výsledků společné práce. Pro orientaci můžu uvést:

 • krizová intervence – pomoc v akutním stavu – do 3 setkání

 • poradenství – do 5 setkání

 • krátkodobá terapie – řešení konkrétního problému – do 10 setkání

 • systematická terapie – práce na osobní změně – nad 10 setkání

Skupinová psychoterapie

Pro někoho může být výhodnější účast v terapeutické skupině. Zde můžete sdílet své starosti s lidmi s podobnými obtížemi, získat podporu druhých, sledovat, jak k řešení potíží přistupují jiní. Můžete zažít, že nejste sám/sama, kdo řeší podobný problém.

Při skupinové práci se dbá na přísné zachování mlčenlivosti, klienti vystupují ve skupinách anonymně. Skupinovou terapii lze velmi efektivně kombinovat s terapií individuální.

Skupinová terapie nabízí možnost dosáhnout změn v osobní situaci nejen díky přímému působení terapeuta, ale i prostřednictvím takzvané skupinové dynamiky. Tedy vztahů, které se ve skupině vytvoří.

Klient obvykle nachází úlevu v zážitku, že není sám, koho něco tíží, a zažívá podporu skupiny při probírání svých pocitů, potřeb a přání.

Přidanou hodnotou je i výměna zkušeností a zpracování zpětné vazby, kterou klient získává nejen od terapeuta, ale i od svých “spolubojovníků”.

Většina z nás touží mít dobré vztahy s druhými lidmi. Někdy se ale potýkáme s neporozuměním, s konflikty, s osamělostí, máme nepříjemné pocity ve společnosti druhých lidí. Ve skupinové psychoterapii můžete porozumět vašemu fungování ve vztazích s ostatními a změnit své stereotypy tak, aby vaše vztahy byly uspokojivější. Můžete sdílet své starosti s lidmi s podobnými potížemi, získat podporu, zpětnou vazbu, vidět, jak podobné obtíže řeší jiní. Terapeutická práce ve skupině probíhá formou rozhovorů a interakcí členů skupiny. Vše, co ve skupině probíhá, reflektujeme. Sledujeme okolnosti a důvody toho, co a jak říkáme a děláme.

Jak skupinová terapie probíhá?

Skupina potrvá dva roky. Je dobré si uvědomit, že proces plného zapojení se do skupiny a využití jejího léčivého potenciálu chce čas. Zpočátku, ale i kdykoliv během celého trvání skupiny, můžete pociťovat zábrany, nechuť, zklamání… Tyto pocity jsou přirozené a často spojeny s důvodem, se kterým do skupiny vstupujete. Je vhodné, abychom o nich mluvili, pokusili se jim porozumět a pochopit, jak vám případně podobné věci negativně vstupují do vztahů. Pak můžeme hledat cestu ke spokojenějšímu fungování sám/sama se sebou i s druhými.
Pokud přemýšlíte, že se do skupiny zapojíte, je třeba, abychom se nejdříve potkali při úvodním rozhovoru a zvážili, zda je tato forma terapie pro vás příznivá. Terapie je svobodný a dobrovolný proces, zároveň je dobré si uvědomit, že časté absence či předčasný odchod ze skupiny neprospívá vám ani skupině.

Jaká jsou pravidla skupiny?
 • Otevřenost a upřímnost – budeme vás podporovat k otevřenosti a upřímnosti, protože věříme, že jedině pak můžete mít ze skupinové práce užitek.

 • Mlčenlivost – je důležité, abyste o věcech, o kterých se ve skupině dozvíte od ostatních, nehovořili mimo skupinu. Tak se všichni můžou ve skupině cítit bezpečně a mluvit upřímně a otevřeně.

 • Právo říci stop – některé věci potřebují čas. Nebudeme vás nutit mluvit o sobě, pokud vám to bude příliš nepříjemné.

 • Nenavazování vztahů mimo skupinu – doporučujeme vám nenavazovat ve skupině přátelské nebo partnerské vztahy a kontaktovat se se členy skupiny mimo skupinová setkání. V takovém případě vám skupina nemůže být příliš prospěšná.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google