Psychoterapie

Sociální práce

Hiporehabilitace

Canisterapie

Univerzita 3V

Skupinová psychoterapie

Pro někoho může být výhodnější účast v terapeutické skupině. Zde můžete sdílet své starosti s lidmi s podobnými obtížemi, získat podporu druhých, sledovat, jak k řešení potíží přistupují jiní. Můžete zažít, že nejste sám/sama, kdo řeší podobný problém.

Při skupinové práci se dbá na přísné zachování mlčenlivosti, klienti vystupují ve skupinách anonymně. Skupinovou terapii lze velmi efektivně kombinovat s terapií individuální.

Skupinová terapie nabízí možnost dosáhnout změn v osobní situaci nejen díky přímému působení terapeuta, ale i prostřednictvím takzvané skupinové dynamiky. Tedy vztahů, které se ve skupině vytvoří.

Klient obvykle nachází úlevu v zážitku, že není sám, koho něco tíží, a zažívá podporu skupiny při probírání svých pocitů, potřeb a přání.

Přidanou hodnotou je i výměna zkušeností a zpracování zpětné vazby, kterou klient získává nejen od terapeuta, ale i od svých “spolubojovníků”.

Většina z nás touží mít dobré vztahy s druhými lidmi. Někdy se ale potýkáme s neporozuměním, s konflikty, s osamělostí, máme nepříjemné pocity ve společnosti druhých lidí. Ve skupinové psychoterapii můžete porozumět vašemu fungování ve vztazích s ostatními a změnit své stereotypy tak, aby vaše vztahy byly uspokojivější. Můžete sdílet své starosti s lidmi s podobnými potížemi, získat podporu, zpětnou vazbu, vidět, jak podobné obtíže řeší jiní. Terapeutická práce ve skupině probíhá formou rozhovorů a interakcí členů skupiny. Vše, co ve skupině probíhá, reflektujeme. Sledujeme okolnosti a důvody toho, co a jak říkáme a děláme.

Jak skupinová terapie probíhá?

Skupina potrvá dva roky. Je dobré si uvědomit, že proces plného zapojení se do skupiny a využití jejího léčivého potenciálu chce čas. Zpočátku, ale i kdykoliv během celého trvání skupiny, můžete pociťovat zábrany, nechuť, zklamání… Tyto pocity jsou přirozené a často spojeny s důvodem, se kterým do skupiny vstupujete. Je vhodné, abychom o nich mluvili, pokusili se jim porozumět a pochopit, jak vám případně podobné věci negativně vstupují do vztahů. Pak můžeme hledat cestu ke spokojenějšímu fungování sám/sama se sebou i s druhými.
Pokud přemýšlíte, že se do skupiny zapojíte, je třeba, abychom se nejdříve potkali při úvodním rozhovoru a zvážili, zda je tato forma terapie pro vás příznivá. Terapie je svobodný a dobrovolný proces, zároveň je dobré si uvědomit, že časté absence či předčasný odchod ze skupiny neprospívá vám ani skupině.

Jaká jsou pravidla skupiny?
  • Otevřenost a upřímnost – budeme vás podporovat k otevřenosti a upřímnosti, protože věříme, že jedině pak můžete mít ze skupinové práce užitek.

  • Mlčenlivost – je důležité, abyste o věcech, o kterých se ve skupině dozvíte od ostatních, nehovořili mimo skupinu. Tak se všichni můžou ve skupině cítit bezpečně a mluvit upřímně a otevřeně.

  • Právo říci stop – některé věci potřebují čas. Nebudeme vás nutit mluvit o sobě, pokud vám to bude příliš nepříjemné.

  • Nenavazování vztahů mimo skupinu – doporučujeme vám nenavazovat ve skupině přátelské nebo partnerské vztahy a kontaktovat se se členy skupiny mimo skupinová setkání. V takovém případě vám skupina nemůže být příliš prospěšná.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google