Psychoterapie

Sociální práce

Hiporehabilitace

Canisterapie

Univerzita 3V

Hiporehabilitace

Hiporehabilitace je komplexní léčebná metoda, využívající pohyby koňského hřbetu a prostředí okolo koní k terapeutickým účelům. Je nejrozšířenější formou animoterapie, tj. léčby využívající působení zvířat na člověka. Metoda je určená pro širokou škálu klientů s fyzickými, psychickými nebo výchovnými potížemi.

Aktivity s využitím koní jsou zacíleny na oblast pedagogickou a sociální. Je možno je zahrnout do metod speciální pedagogiky a sociální  práce.

Kontakt s koněm a vzájemné interakce jsou dobrý prostředek motivace, aktivizace a vzdělávání lidí se specifickými potřebami.

Co je cílem hiporehabilitace?
  • léčba psychosociálních poruch za pomoci kontaktu a zážitku s koněm jako nezastupitelná součást sociální rehabilitace

  • cílem je kůň jako prostředník k indukci pozitivních změn v chování klientů, odstranění nebo zmírnění projevů duševních poruch a/nebo smyslových deficitů

  • zaměření se na psychiku klienta, ovlivňujeme i jeho fyzickou stránku proto je vhodné úzce spolupracovat s ostatními odborníky z jiných oborů podílející se na rehabilitačním plánu

Komu je hiporehabilitace určena?

Hiporehabilitace je určena dětem i dospělým s poruchami chování, hyperaktivitou, poruchami pozornosti, s narušenou komunikační schopností, s psychiatrickými onemocněními, s mentální reatrdací, s duševními poruchami, autisty, osoby se smyslovými vadami – vady a poruchy zraku, sluchu, hmatu, osoby s poruchami chování a pro osoby s tělesným postižením.

Jak hiporehabilitace probíhá?

Hiporehabilitace nabízí mnoho způsobů práce. S klienty pracujeme jak individuálně, tak ve skupině. Do terapie zařazujeme práci ve stáji i přípravu koně pro ježdění (čištění a sedlání), aktivní ježdění i voltiž, kombinujeme hry a práci klienta s koněm ze země s činnostmi prováděnými ze sedla. V rámci terapie s využitím koní pomocí hiporehabilitace tedy uplatňujeme nejen samotnou jízdu na koni, ale také kontakt s ním. Volba konkrétní metody práce závisí na podmínkách, ve kterých hiporehabilitaci provádíme a také na druhu znevýhodnění klienta.

Proč je k terapii vhodný kůň?
  • je konstantní ve svém chování

  • je empatický a ohleduplný

  • vůči člověku vykazuje zdrženlivost, nepodbízí se

  • nereaguje lidsky – nemstí se, netrestá bezdůvodně

  • terapie probíhá v kontextu citového vztahu s koněm

  • umožňuje terapeutům stát v pozadí situace, korekci poruch zvládá kůň

  • v jediném okamžiku šetrně a fyziologicky zaměstnává všechny systémy lidského organizmu

Kde hiporehabilitace probíhá?

Pro hiporehabilitaci využíváme laskavé prostředí jezdecké Stáje Bílý kámen, Lhotka 1, Svinaře okr. Beroun.

Náš tým s odborným vzděláním
Ing. Tomáš Nolč

chovatel koní

Monika Vaňková

terapeutka

Nikol Vaňková

asistentka

Corrado

terapeutický kůň

Kašpárek

terapeutický kůň

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google