Psychoterapie

Sociální práce

Hiporehabilitace

Canisterapie

Univerzita 3V

Dramaterapie

Během dramaterapie je téměř vše možné, můžete se stát králem, princeznou, šaškem, moudrou čarodějkou, slavným detektivem nebo svojí oblíbenou filmovou či knižní postavou.

Pomocí tohoto psychoterapeutického přístupu využívajícího divadelních prostředků Vám pomohu nalézt duševní rovnováhu, obraz vztahů se záměrem osobního rozvoje.

Dramaterapie je proces spojený s prožitky tvorby založené na metafoře, fantazii, projekci, interakcích a skupinové dynamice. Dochází k propojení rovin emocionální, racionální, smyslové a somatické.

Nezaměřujeme se pouze na řešení konkrétního problému, ale snažíme se nepřímo prostřednictvím hry, příběhu, role nebo situace rozšiřovat náhled na situaci. Pracujeme s tématy, které se objevují spontánně v rámci právě probíhající terapie.

Techniky a aktivity vycházející z dramaterapie odbourávají stres, přinášejí nové podněty a vedou ke zlepšení komunikace, improvizace, kooperace, exprese, spontaneity.

Můžete…

… být v roli někoho jiného

Mluvit jako někdo jiný, chovat se jako někdo jiný, chodit a dělat taková gesta, která k vaší postavě podle vás patří nebo právě nikoli.

… přehrát různé životní situace či příběhy

Znovu zažít šťastné okamžiky vašeho života, důležité události nebo momenty. Režírovat je a měnit, jak by měly začít či skončit.

… ztvárnit a krátce prožít své sny

Chvíli se ocitnout ve svém snu, prožít svá přání, zažít něco zvláštního, speciálního, netradičního.

… pracovat s traumaty či problematickými vzorci chování

Odhalit a zpracovat bloky, které máte. Nahlédnout na některé situace s odstupem, lépe si uvědomit a pochopit sebe sama.

Můžete…

… být v roli někoho jiného

Mluvit jako někdo jiný, chovat se jako někdo jiný, chodit a dělat taková gesta, která k vaší postavě podle vás patří nebo právě nikoli.

… přehrát různé životní situace či příběhy

Znovu zažít šťastné okamžiky vašeho života, důležité události nebo momenty. Režírovat je a měnit, jak by měly začít či skončit.

… ztvárnit a krátce prožít své sny

Chvíli se ocitnout ve svém snu, prožít svá přání, zažít něco zvláštního, speciálního, netradičního.

… pracovat s traumaty či problematickými vzorci chování

Odhalit a zpracovat bloky, které máte. Nahlédnout na některé situace s odstupem, lépe si uvědomit a pochopit sebe sama.

Jak dramaterapie probíhá?
Cílem dramaterapie je

Každá lekce dramaterapie je procesem, který má svůj začátek, průběh a konec. Délka dramaterapeutické lekce může být různá, záleží na tom, komu je určená. Lekce určené neklinické části populace trvají obvykle 90 či 120 minut. U psychiatrických pacientů bývají lekce kratší, trvají 60 minut. U klientů s poruchami soustředění se doporučuje délka 30 či maximálně 45 minut.

Během dramaterapeutického procesu, se věnujeme všelijakým aktivitám, improvizacím, vstupování do rolí, hrám a fantaziím. Náplň je dána spoluprací skupiny účastníků pod vedením terapeuta. Jakékoli přání či nápad, s jakým na lekci přijdete, je možné realizovat – herecky obsadit a zahrát. Můžete být režisérem, hercem, vypravěčem či divákem svého příběhu.

  • získání schopnosti uvolnit se

  • zvládnutí kontroly svých emocí

  • změna nekonstruktivního chování

  • rozšíření repertoáru rolí pro život

  • získání schopnosti spontánního chování

  • rozvoj představivosti a koncentrace

  • posílení sebedůvěry a sebeúcty

  • získání schopnosti poznat a přijmout svoje omezení i možnosti.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google